Anadolu Dip Kültürü Türklere Aittir

DOĞU ANADOLUYA ÖN-ATALARIMIZ  İ.Ö. 13 BİNDE GELMİŞLERDİR

Özet:

1-Doğu Anadolu’ya Ön-Atalarımız Yazılarıyla ve bu yazıların içerdiği Ön-Türk kültürüyle (İ.Ö.13 bin) ‘ler de gelmiş ve yerleşmiş ve buradan Anadolu ile Mezopotamya’ya yayılmışlardır.

2- Balkanlardan, yazılarıyla ve bu yazıların içerdiği Ön-Türk kültürüyle 6000’de Fikirtepe’ye, 5500de Kumburgaz’a yerleşmişlerdir.

SONUÇ 1:

Anadolu’nun dip kültürü başta yazı olmak üzere Ön-Atalara, bizlere, Türklere aittir.

2A-Sonradan gelenler, asla Yazı ve kendilerine özgü önemli bir kültür sahibi değildirler.

2B- Ya da Kökenlerinde Ön-Türk kültürü vardır. ( Grekler gibi )

SONUÇ 2:

Emperyalistlerin Etnikler politikası asla uygulanamaz

Mozaik, Alt kimlik, Üst kimlik, Türkiyeli iddiaları Sevr’in gizlenen yüzleridir, belgeler, taşlara kazınmış görsel belgeler karşısında safsatadan ibarettir.

Türk kökenli olmadıklarını iddia eden etniklere DNA testi yapıldığında bu gerçek ortaya çıkacaktır.

SONUÇ 3:

Emperyalistlerin kaleminden çıkan Resmi Türk tarihi 1071 esas alınarak yani Sevr’e uygun tarih biçilerek yazıldığından Anadolu Türk tarihi yeniden yazılmalı ve resmi tarihçiler kemikleşmekten vazgeçmelidirler.

VATAN TEHLİKEDEDİR, GERÇEĞİ YALNIZ BİZ BİLİRİZ İDDİASI VATANI, SEVR’İN KUCAĞINA ATAR.

İşte kısaca doğu Anadolu Ön-Türk gerçeği

Batılı araştırmacıların, Prof. Erzen ve ekibin yaptığı araştırmalar sonucu Avrupa ile Asya arasındaki bu büyük köşe başını Doğu Anadolu Yüksek Yaylasını Tarihsiz bırakmış olduklarını görmüşlerdir. (Urartular ve Doğu Anadolu, TTK, 1983 ) Nedenin, Emperyalist güçlerin bu stratejik yöreye, çıkarlarına uyan yapay devletler kurmak amacı olduğu çok açık bir gerçek olarak ortadadır.

Porf.Erzen ve ekibinin 30 yıl çalışarak ortaya koyduğu ve nedense Tarih kitaplarımıza geçmemiş olan gerçekler şunlardır:

Ön-Atalarımız buraya (-13 bin /on üç bin) ler de Orta Asya’dan göç etmişler ve Orta Asya’da 20 binlerde, kaya esimlerinden başlayarak gelişen, başta YAZI olmak üzere, büyük bir Türk kültürünü de birlikte getirmişlerdir.

Batılı araştırmacıları dehşete düşüren ve ondan söz etmemek için çalıştıkları tarihi ve kültürel malzeme,

Ermenistan ile Azerbaycan kadar uzanan ve doğu Anadolu’da Van ve Hakkari’den başlayan Tir-i Şin yaylasındaki, 35 bin kadar kaya resmidir. Bu kaya resimleri ile Orta Asya arasında birlik ya da, benzerlik vardır. Bunun paralelinde,

Van BAŞET dağında, 13 binlerde gelmiş olan Ön-atalarımızın yaptıkları, yazı öğelerini içiren kaya resimleri vardır, bir tek örnek:

Van’ın Başet dağındaki bu kaya resminde, damga iki dağ keçisi, adamlara benzeyen ve onları anlam olarak birbirlerine bağlayan şekiller görülmektedir ki, bu şekillerin her biri birer kavramı ifade eden damgalardır. Tarih 13 binlerdir.

Bu tür kaya resimlerini ve doğrudan Ön-Türk yazısını içeren yöreler çok kısa olarak şunlardır :

Van/ Hakkâri ve Bitlis’te Gevaruh Vadisi(10/8bin), Sat dağı ve gölü (8 /6bin),Hırkanıs suyu, Mazur vadisi, pagan köyü (8 bin), Put köy (4/3 bin) Cuudi dağı ( 8 bin /1500).

Bunlar, yaklaşık 30 (otuz) kaya yazıtı, yani, gözle görülen, elle dokunulan yazılar, metinler, yazılı bilgilerdir. İki örnek veriyoruz:

Cuudi dağındaki 3 damgalı petroglif ve Çilgiri yazıtı.

Hakkari’de SAT dağına bulunan bu 3 damgayı yani üç kavramı ifade eden petroglif  (- 8000) tarihlidir ve Doğu Anadolu’nun sahiplerinin Türk olduklarını ispatlayan Ön-Ata Damgası’dır.

Dağ keçisi : Gök, Tanrı, kral vb..
10 on nokta: ON, Türklerin bir bölümünü aldığı ad sonradan HUN, kozmos. 10 sayısı..
Boynuzlar: kişi, şeref, kutsal anlamlarını verir.

ÇİLGİRİ YAZITI : Prof. Muvaffak Uyanık tarafından Van’ın Çilgiri kasabasında bulunmuş tarihi ( -7 / 6 bin) ler olan bu yazıt bir mermer sütun dilimi üzerine yazılmıştır. Van Müzesinin bahçesinde bulunan bu yazıtın değerini bildirmiş olduğum zamanın Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek’in emriyle Van müzesinde, içeriye alınmıştır.

Ongu –utus Ögis
Oq at ögis
Ongu-on oqun
Ata Oq Us Ësis
Işı Öz – içiş Bolu
Ub-oz aşa ekinç,
Ësi Ögis aşınç

Kazım Mirşan tarafından okunmuş olan bu yazıtta, “OQ halkları arasında halkını kalkındıran, onu uygar yapan ermiş( ya da peygamber) in Tanrıya aşması” nedeniyle ona ithaf edilen yazıt.

Çilgiri Yazıtında ortada bulunan ve OQ diye okunan günahsızlığı ya da değişmez değeri ifade eden HAÇ şeklinin aynini,

Van gölündeki Ahtamar adasında bulmuş olduğumuz bir taş üzerinde gördüğümüz gibi,

aynı OQ , (+1000) yılında inşa edilmiş olan Ahtamar kilisesinin kapısının iki yanında bunmaktadır.

Bu haç bugün, Batının kökeninde kendilerinin bulunduğu ve suçlarını bize yamamak, örtmek için parlamentolarına tarih yazdırarak, tarihi ve alçak bir yalanı Sözde Ermeni Soykırımını kanunlaştıran kararlarını görselleştirmek amacıyla, Ermenilerin meydanlara diktikleri anıtların ortasında bulunmaktadır.

Zavallı batı, ve zavallı Ermeni yöneticileri bu tarihi,

( -7 binler) olan OQ’u Vatikan’ın (400) ler de Haç olarak almakla Anadolu dip kültürünün Ön-Türk olduğunun ve kökenlerinde Ön-Türk kültürünün bulunduğunu kabul etmiş olduklarının farkında değildirler. Çünkü, Tarihi ancak 3bin yıllık olan acılanılacak Batı, Asya ve Mezopotamya’ da çok sayıda binlerce yıl önce var olan büyük uygarlıklar karşısındaki aşağılık duygusunu yok edebilmek için kendi göbeğine bakmış, kendi deyimleriyle Egosantrizm içinde bu uygarlıklardan önce olup karşılarına çıkan büyük bir uygarlık için bilinmeyen bir halk ve onun bilinmeyen Uygarlığı kavramına sarılmıştır.

Prof.Erzen ve Ekibinin Doğu Anadolu’da, onun varlığın henüz bilinmediği yıllarda ortaya çıkarmış olduğu Ön-Türk uygarlığı, Anadolu’ya yayılarak onun dip kültüründe yer aldıktan başka,

· 10binlerde yazısıyla, Mezopotamya’ya inmiştir. Bunu, Halep sırlı taşında görmekteyiz. Tarihi, Lyon termo-nükleer laboratuarınca (  -9300/8700 )arasında saptandığına göre Ön-Ata kültürü ( 10 bin )ler de Mezopotamya’da var olmuştur.

Bu çok kısa bir şekilde, görsel belge ve bulgulara göre,

ANADOLU DİP KÜLTÜRÜ TÜRKLERE AİTTİR

Yani, Konu Ermeniler cevap olduğuna göre, Batılıların verdikleri (- 401) tarihinde Anadolu’ya gelmiş olan Ermenilerin Doğu Anadolu’da tarihe dayanarak hak iddia etmeleri hayalden ibarettir.

 

Van Başet Kaya Resmi
Van Başet Kaya Resmi
Van Yedi Salkım Kaya Resmi
Van Yedi Salkım Kaya Resmi

 

Halûk Tarcan

Bilimsel Araştırmacı
Centre National de la Recherche Scientifique- Paris / Sobonne 6.cı Seksiyon)dan.
Evrensel Uygarlıkların Kökendeki Ön-Türk Uygarlığı, 3cilt – Halûk Tarcan

 

Kaynaklar :

– Prof. Dr. A.Reşit Erzen, Urartular ve Doğu Anadolu, TTK,1983,Ankara
– Prof. E .Alok, Anadolu’da Kaya Üstü Resimleri, Akbank 1988 İstanbul
– Kâzım Mirşan , Alfabetik Yazı Başlangıcı, MBB, 1993
– Halûk Tarcan, Evrensel Uygarlıkların Köken Kültürü Ön-Türk Uygarlığı, kitap 1B. Alfa dağıtım.
– Kâmuran Gürün ,Dossier Armenien, TTK 1983
– Prof. Erich Eigl, Un Mythe de la Terreur, Druchaus Nonntal .Salzburg 1991.

Total
0
Shares
Comments 5
 1. Sayın Yaşar Kalafat hocam değerli görüşleriniz ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederiz, yayınlarınızı ilgi ile takip etmekteyiz imkanlar dahilinde daha fazla görüş ve makalelerinizi sitemizde yayınlamaktan onur ve zevk duyarız.

  Saygılarımızla
  Mete Biricik

 2. “MİLLETLER,MADDİ VE MANEVİ DEĞERLERİNİ YİTİRMEKLE YIKILMAZLAR.MİLLETLERİ YOKEDEN İLLET HAFIZALARINI YİTİRMİŞ OLMALARIDIR!”PROF.DR.GUSTAVE LE BON,

 3. BİR YURTTA MİTOLOJİK KÖK HÜCRELERİNİZİ ARIYORSANIZ, RESİM YAZILARINI ANLAMLANDIRMAK İSTİYOR İSENİZ, KOZMOLOJİNİZLE YAŞAYAN HALK KÜLTÜRÜNÜ İLİŞKİLENDİRMEK DURUMUNDASINIZ. BUNUN İÇİN ETNOĞRAFYA-MİTOLOJİ, HALK İNANÇLARI-MİTOLOJİ BAĞLANTISI GİBİ KURABİLMELİSİNİZ. YANİ İDDİANIZDAKİ TARİHİ GERÇEĞİ YAŞAYAN KÜLTÜRNÜZDEKİ İZLERDEN HAREKETLE TAKİP EDEBİLMEK, DOĞRULAMAK DURUMUNDASINIZ.UZAK GEÇMİŞE IŞIK TUTAN DİSİPLİNLER ASINDA İLİŞKİLER KURABİLEN PROJELERİNİZİN OLMASI GEREKİR. ANCAK O DURUMDA VARLIĞINIZDAKİ DEVAMLILIĞI İZAH EDEBİLMİŞ OBALİRSİNİZ.
  BAŞARILAR SELAMLAR

 4. Kendi gerçeğini bilen ve bunu savunan ahlaklı ve dürüst bilimadamlarını, bütün bu gerçekleri tüm dünyanın güzleri önüne sermeye,yalancı tarihin değiştirilmesi için tüm güçleriyle çalışmaya ve batı hayranlığından uzak ve batı merkezli tarih anlayışından kurtularak gerçek bir bilim adamı gibi davranmaya davet ediyorum!

 5. büyük türk tarihi bilinmeyen birçok madde içinde olan bir durumdur.artık türkleri kimse kandıramaz

Bir cevap yazın
Önceki
Göktürklerin Yaşam Biçimi

Göktürklerin Yaşam Biçimi

Göktürk Hanlığı, çoğunluğu Türk, çeşitli boylardan oluşan bir birliktir

Sonraki
Van Kızların Mağarası ve Kaya Resimleri

Van Kızların Mağarası ve Kaya Resimleri

  Yedi Salkım kaya resimleri Van İlinin 76 km güneydoğusunda bulunan, Yedi

İlginizi çekebilir